Absolwenci Kamyka! Zgłoście się do nas!

Zbliża się 25-lecie Liceum im. Aleksandra Kamińskiego. Jesteśmy ciekawi dokonań i pomysłów na życie naszych absolwentów. Chcielibyśmy zaprezentować je obecnej społeczności Kamyka. Prosimy o kontakt. Informacja na stronie absolwenci.

Znak Jakości Szkoły 2016

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie przysługuje tytuł "Złotej Szkoły 2016".
25 miejsce
  w Rankingu Liceów Warszawskich
27 miejsce
  w Rankingu Wojewódzkim
(na Mazowszu)
80 miejsce
  w Rankingu Maturalnym w Polsce
88 miejsce
  w Rankingu Liceów Ogólnokształcących w Polsce

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana